شرح وظایف کارشناس ترویج

شرح وظایف کارشناس ترویج

 

 

1. تهیه پیشنویس آییننامهها، بودجه سالانه، برنامهها (کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت)، نمونه فرمها و دیگر نیازهای ترویجی دفتر‌؛

2. بررسی، تحلیل، نظارت و ارزیابی مستمر فرصتها، تهدیدها، کاستیها و توانمندیهای مربوط به دفتر و برنامه­‌ها به منظور پایش و ویرایش برنامهای و سازمانی‌؛

 

3. استفاده از توانمندی‌های قرآنی طلاب به منظور رفع مهجوریت از قرآن و حدیث در جامعه‌؛

 

4. بهره­‌برداری از ظرفیت بخش­‌های متولی تبلیغ حوزه جهت ترویج فرهنگ قرآن و عترت علیهم السلام در استان‌؛

 

5. برنامهریزی به منظور ارتقاي كيفي و كمّي برنامهها و بهرهبرداری بهينه از منابع و امكانات و تعامل مؤثر با شرکت­‌کنندگان‌؛

 

6. استفاده بهینه از هنر و رسانه در برنامه­های تبلیغی ـ ­ترویجی‌؛

 

7. استفاده مطلوب از توان واحدهای قرآن و عترت مدارس و مراکز حوزوی استان در برنامه­‌های استانی در حوزه برگزاری محافل و نشست­های قرآنی و حدیثی؛

 

8. برگزاری، مدیریت و ساماندهی محافل فصلی و مقطعی مطابق با موضوع و دستورالعمل محافل و نشست­‌های قرآنی و حدیثی در سطح مدارس و مراکز حوزوی استان‌؛

 

9. معرفی برنامه‌­های دفتر در خلال برگزاری محافل در قالب­‌های مختلف، مانند: توزیع بروشور، برپایی نمایشگاه و...‌؛

 

10. تهیه گزارش تصویری و مکتوب از محافل و ارائه آن به مسئولان مربوطه‌؛

 

11. تطبیق مسائل روز با قرآن کریم و احادیث اهل بیت علیهم السلام در قالب همایشها و نشستها و بهره‎‎گیری از وسایل ارتباطات گروهی‌؛

 

12. شناسایی تیم­‌های فعال و خلاق و بهره‌برداری از ظرفیت آن‌ها جهت اجرای محافل طبق دستورالعمل مرکز‌؛

 

13. ارتباط مستمر با مخاطبان در سطوح مختلف از طریق سنجش نظرات آنان به منظور ارتقای سطح کیفی و کمّی برنامهها‌؛

 

14. برنامه­‌ریزی جهت برگزاری مسابقات در سطح مدارس و مراکز حوزوی استان با ایجاد فضای مناسب و سالم رقابتی‌؛

 

15. اجرای مسابقات قرآنی و حدیثی به صورت استانی در رشتههای مختلف طبق دستورالعمل و موضوع ابلاغی‌؛

 

16. تهیه گزارش تصویری و مکتوب از مسابقات و ارائه آن به مسئولان مربوطه‌؛

 

17. تشویق افراد ممتاز و برتر مسابقات به منظور ارتقای سطح قرآنی و حدیثی‌؛

 

18. شناسایی و به‌کارگیری طلاب نخبه در زمینه مهارتها و تخصصهای قرآنی و حدیثی و بهرهگیری از آنها در جهت پیشبرد برنامههای تبلیغی و ترویجی قرآن و حدیث‌؛

 

19. برگزاری، مدیریت و ساماندهی مسابقات فصلی و مقطعی مطابق با موضوع و دستورالعمل مسابقات‌؛

 

20. ارتباط مستمر با مخاطبان در سطوح مختلف از طریق سنجش نظرات آنان به منظور ارتقای سطح کیفی و کمّی محصولات و برنامهها‌؛

 

21. راه‌اندازی سامانه اینترنتی (سایت) ویژه دفتر و نشریه قرآنی‌؛

 

22. برنامه­ریزی به منظور بهره­‌برداری از حضور مبلغان قرآنی (اساتید: تفسیر، حدیث، حفظ و قرائت، علوم قرآن و حدیث) در ایام تبلیغی جهت حضور در مدارس علمیه و مراکز حوزوی استان‌؛

 

23. هماهنگی جهت رفت‌وآمد و تقدیر از حضور مبلغان قرآن و حدیث در مدارس و مراکز حوزوی استان؛

24. تلفیقی کردن برنامهها به منظور کم کردن هزینهها و بهره‌برداری بهینه‌؛

 

25. ترویج و توسعه فضای اُنس با قرآن و حدیث در میان گروههای هدف‌؛

 

26. نظارت بر اجرای مسابقات داخلی قرآن و حدیثِ واحدهای مدارس و مراکز حوزوی‌؛

 

27. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه ترویجی سالانه و پیشنهاد آن به مدیر دفتر‌؛

 

28. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد به صورت دورهای و ادواری به مدیر دفتر‌؛

 

29. انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر دفتر.