شرح وظایف کارشناس آموزش

شرح وظایف کارشناس آموزش

 

 

1. پيشنهاد طرح و برنامه اجرايي و آیین‌‌نامه‌هاي لازم به مافوق و طراحی بانک طرح و ایده آموزشی؛

 

2. بررسی و تحلیل فرصتها، تهدیدها، کاستیها و توانمندیهای مربوط به بخش آموزش دفتر؛

 

3. برنامهريزي، تنظيم و اجراي تقويم زماني مشخص براي آموزش گروههاي مختلف سني به همراه برنامهريزي تداوم آموزش براي اثربخش نمودن آن؛

 

4. اجرای برنامههاي آموزشي حضوری و غیر حضوری (مجازی، مکاتب‌ه­­ای، سیر مطالعاتی و...) بر اساس اولویت و نیازسنجی از واحدهاي تحت پوشش؛

 

5. ارائه راهکارهای علمی و کاربردی در جهت تقویت و سرعت بخشیدن به برنامه‌های آموزشی دفتر؛

 

6. شناسایی، جذب‌، تربیت و استفاده از اساتید مجرب به منظور تحقق اهداف و برنامههای آموزشی‌؛

 

7. ارزیابی آموزشی و نظارت بر حُسن انجام آن و برگزاری آزمونهای استانی و شناسایی نخبگان و برگزیدگان و تجلیل مناسب از آن‌ها‌؛

 

8. فراهم‌سازی زمینه انگیزش و عملیاتی کردن محیطی جهت ترغیب شرکت‌کنندگان با اعطای مدرک معتبر‌؛

 

9. برگزاری دورههای علمی در قالب برنامههای متنوع و جذاب و نیز توسعه، ترويج و تعميق معارف غني قرآن و عترت علیهم السلام با استفاده از آموزشهاي حضوري و برنامهریزی جهت برگزاری دورههای آموزشی عمومی و انگیزه‌سازی جهت تحت پوشش قرار دادن تمامی گروههای هدف‌؛

 

10. به­‌کارگیری فناوریها و روشهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی با حفظ محتوای غنی مفاهیم قرآن و اهل بیت علیهم السلام در حوزه آموزش‌

 

11. ایجادبانک جامع و به­روز اطلاعاتی و آماری در خصوص: اساتید، قرآن­‌آموزان، پژوهشگران، محققان، متفکران و شرکت‌کنندگان و اساتید دوره‌های آموزشی قرآن و حدیث‌؛

 

12. ساماندهي برنامه­‌هاي آموزشي و علمي در جهت ارتقای سطح كيفي آموزش قرآن و حديث‌؛

 

13. شناسايي و كشف استعدادهاي درخشان در زمينه آموزشهاي قرآني و حديثي و برنامهريزي جهت ارتقای سطح قرآني ايشان‌؛

 

14. نظارت بر عملكرد، هماهنگي و هدايت فعاليتهاي آموزشي واحدهای قرآن و عترت مدارس علمیه تحت پوشش و بازدید از واحدها براي رفع موانع و مشكلات و شناسايي نقاط ضعف و قوّت‌؛

 

15. تدوين اولويتهاي آموزشي بر اساس نتايج نظرسنجي و شناسايي و طبقهبندي مشكلات آموزشي واحدها و هماهنگي و اعلام آن به اداره آموزش مرکز قرآن و عترت‌؛

 

16. اطلاع‌رساني و ثبت نام از علاقه‌مندان شرکت در دورههای آموزشی‌؛

 

17. ارزیابی شرکت‌کنندگان در دورههای آموزشی و تشویق نفرات برتر هر دوره‌؛

 

18. صدور گواهی‌نامه و کارنامه شرکت‌کنندگان در دورههای آموزشی (روخوانی، تجوید، حفظ، ترجمه و مفاهیم، تفسیر و حدیث)؛

 

19. حفظ و عمق‌بخشی به ارتباط با دانش‌آموختگان دورههای آموزشی، ارتقای سطح علمی ایشان با برگزاری دورههای تخصصی و تکمیلی، حمایت مادی و معنوی از طرحها و ایدههای آنان در حد توان و بهرهگیری از آن‌ها در توسعه و اجرای برنامهها‌؛

 

20. تهیه و توزیع محصولات مورد نیاز شبکه تداوم ارتباط‌؛

 

21. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه آموزشی سالانه و پیشنهاد آن به مدیر دفتر‌؛

 

22. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد به صورت: دورهای‌، موردی و ادواری و ارائه به مدیر دفتر‌؛

 

23. انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر دفتر.