شرح وظایف مدیر دفتر

مدیر مرکز

 

شرح وظایف مدیر مرکز:

 

1. پیشنهاد سیاست­‌های کلان و برنامه­‌های بلندمدت و میان­‌مدت فعالیت­‌های قرآنی و حدیثی به معاونت تهذیبِ مرکز مدیریت حوزه­‌های علمیه؛

 

2. امكانسنجي صحیح و دقیق از نيازهاي آموزشي، پژوهشي، تبلیغی و ترویجی در زمينههاي مختلف قرآن و عترت؛

 

3. تهيه و تدوين برنامههاي راهبردي به همراه تدوين برنامههاي عملياتي جهت تحصیل اهداف سازماني مورد نظر با توجه به منابع و امكانات تحت اختيار؛

 

4. همکاری با معاونتهای مرکز مدیریت حوزه­‌های علمیه در جهت پیشبرد امور قرآن و عترت حوزههای علمیه؛

 

5. پيشنهاد سياستهاي اجرايي و آیين­‌نامههاي لازم به مافوق جهت تصويب آن؛

 

6. ابلاغ و تفسير اهداف و سياستهاي كلی و همچنين سياستهاي اجرايي و آیيننامههاي مصوب براي مديران اجرايي زیرمجموعه؛

 

7. برنامه­‌ریزی جهت رشد مادی و معنوی مجموعه کارمندان و خانواده­‌های آنان؛

 

8. شناسایی و به­‌کارگیری نیروی انسانی متخصص و خلاق مورد نیاز مرکز؛

 

9. برنامهریزی جهت ارتقای سطح علمی و مدیریتی نیروی انسانی مرکز و مدیران دفاتر؛

 

10. شناسایی موانع در برنامههای توسعهای و برنامهریزی جهت رفع کردن آن‌ها؛

 

11. تدوین برنامههای راهبردی و ترسیم آینده‏ای مطلوب به منظور هدفگذاری و تحقق چشمانداز؛

 

12. تایید نهایی آیین­نامهها، بخش­نامهها، دستورالعملها و... مرکز؛

 

13. مطالعه و برنامهریزی در خصوص به‌سازی و اصلاح ساختار و تشکیلات مرکز و ارائه پیشنهادهای اصلاحی؛

 

14. نظارت و تجزیه و تحلیل عملکرد ادارات و واحدهای تحت پوشش مرکز و تشکیل شورای نظارت، با شرح وظایف ذیل:

 

14ـ1. اعمال نظارت بر حُسن انجام برنامهها جهت دستیابی به اهداف و سیاستهای کلان مرکز؛

 

14ـ2. بهرهگیری از انتقادها و پیشنهادها به ­منظور ارتقای برنامهها؛

14ـ3. تدوین شاخصها و معیارهای نظارت و ارزیابی ادارات تابعه مرکز و دفاتر استانی؛

 

14ـ4. اعمال نظارت مستمر و كنترل برنامهها و عملکرد مدیریتی و نیروی انسانی ادارات تابعه مرکز و دفاتر استانی بر اساس مصوبات و ارائه نتایج نظارت به­ همراه پیشنهادهای لازم به مسئولان مربوطه؛

 

14ـ5. نظارت بر حُسن انجام تمامی مصوبه‌ها و ابلاغیهها توسط بخشهای مربوطه؛

 

14ـ6. دریافت گزارش عملکرد دورهای و موردی ادارات تابعه مرکز و دفاتر استانی و همگونسازی آن‌ها به منظور تهیه و تنظیم گزارش عملکرد کل مرکز؛

 

14ـ7. نظارت و بازرسی از فعالیتهای مالی دفاتر استانی؛

 

14ـ8. رتبه­بندی دفاتر و واحدهای قرآن و عترت؛

 

14ـ9. انجام نظرسنجی و دریافت پیشنهادهای دفاتر استانی به منظور بهینه­سازی فعالیتها و ارائه نتایج نظارت به همراه پیشنهادهای لازم به مسئولان مربوطه؛

 

14ـ10. هماهنگی و برنامهریزی در خصوص نظارت ادارات ستاد بر عملکرد دفاتر.

 

15. راه­اندازی شورای اداری مرکز به­ منظور بررسی و حل و فصل مسائل و مشکلات اداری و مدیریتی مرکز و دفاتر و شناسایی آسیبها و کاستیها؛

 

16. تأمين نيازمندی­هاي مرکز در زمينه­‌هاي مختلف؛

 

17. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه و پیشنهاد آن به معاونت تهذیب؛

 

18. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد به صورت دورهای و ادواری و ارائه به معاونت تهذیب؛

 

19. انجام سایر وظایف محوله از سوی معاونت تهذیب.