معرفی و شرح وظایف

 

اداره  همکاری‌‌ها و ارتباطات

 

شرح وظایف

1. شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از ظرفیتهای ملی و استانی در موضوع فعالیت مرکز قرآن و عترت حوزههای علمیه؛

2. شناسایی منابع و ظرفیتهای جدید مالی و برنامهریزی به منظور جذب آن‌ها و تأمین منابع مالی مرکز و دفاتر؛

3. برنامهریزی و شناسایی ظرفیتهای موجود جهت تأسیس و توسعه کمّی و کیفی دفاتر قرآن و عترت استانها؛

4. تهیه بانک اطلاعاتی جامع از ظرفیتها، اماکن و ابنیه مربوط به حوزه در سطح کشور؛

5. ارائه راهکارهای کاملاً علمی و کاربردی در جهت تقویت و سرعت بخشیدن به برنامه­‌های مرکز و ارتقای کیفی و کمّی در حوزه فعالیت­‌های اداره متبوع 

6. نظم‌دهی و انسجام‌ بخشی به گزارش عملکردهای مرکز به منظور نمایش عملکردهای مثبت و قابل اعتنا در سطحی وسیع و ایجاد زمینههای رشد و بالندگی هر چه بیشتر آن‌ها؛

7. تهیه بانک اطلاعاتی جامع از تمامی دفاتر و واحدهای قرآن و عترت به ­منظور ساماندهی و نظارت بهینه 

8. شناسایی ظرفیت­‌ها و زمینه­‌های ارتباطات و همکاری­‌های قرآنی با مراکز حوزوی و مراکز و مؤسسات فرهنگی، علمی و اجرایی غیر حوزوی و تداوم و توسعه آن؛ 

9. اطلاع­‌رسانی و پوشش خبری فعالیت­‌های مرکز قرآن و عترت؛

10. بررسی و تحلیل فرصتها، تهدیدها، کاستیها و توانمندیهای مربوط به اداره و مرکز؛

11. استانداردسازي فعاليتها و برنامهریزی به ­منظور ارتقاي كيفي و كمّي برنامهها و بهرهبرداری بهينه از منابع و امكانات؛

12. شناسایی ظرفیت­‌های قانونی کشور در حوزه قرآن و عترت علیهم السلام به ­منظور جلب حمایت و پشتیبانی از فعالیت­‌های مرکز؛ 

13. برنامه‌ریزی و زمینه­‌سازی برگزاری و شرکت فعال مرکز در همایش­‌ها، مجامع و نمایشگاه­‌های داخلی و خارجی قرآنی و فرهنگی مرتبط با اهداف مرکز؛

14. انجام مطالعات و ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی در زمینه بهبود و توسعه ارتباطات و همکاری­‌ها؛ 

15. تبادل تفاهم­نامه‌ها و انعقاد قرارداد با مراکز: علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی در جهت فعالیت­های مرکز؛ 

16. ابلاغ موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده از سوی مدیر مرکز به مجریان طرح­‌ها و واحدهای مربوطه؛

17. بهره‌­برداری از ظرفیت دفاتر استانی جهت انجام پروژه­‌های ملی مرکز­؛

18. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه و پیشنهاد آن به مدیر مرکز؛ 

19. ارائه گزارش ماهانه و موردی عملکرد اداره به مدیر مرکز قرآن و عترت؛

20. انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر مرکز.