معرفی و شرح وظایف

 

 

اداره تبلیغ و ترویج

 

تعریف

 

اداره ترویج، مجموعهای است ستادی و مدیریتی که با بهرهگیری از قالبهای علمی و هنری و امکانات ارتباط جمعی، در ترویج فرهنگ قرآن و عترت علیهم السلام و انگیزهسازی در گروههای هدف نقش بنیادی خواهد داشت.

 

شرح وظایف

 

1. هدایت و نظارت بر تدوین محتواها و طرح­های ترویجی و ارائه آن به کارگروه ترویج جهت تصویب و سیاست­گذاری؛

 

2. برنامه­‌ریزی جهت ایجاد فضای مناسب و سالم رقابتی به منظور برگزاری مسابقات قرآنی و حدیثی؛

 

3. آماده‌­سازی فضایی مناسب به ­منظور سازماندهی، هدایت و پرورش استعدادهای درخشان در زمینههای قرآنی ـ هنری و...؛

 

4. ایجاد امکان مناسب برای آشنایی، همکاری علمی و تعامل و گفتگو میان مبلغان قرآنی؛

 

5. هدایت و نظارت بر عملکرد دفاتر قرآن و عترت در حوزه ترویج؛

 

6. تهیه و تولید محصولات و بستههای تبلیغی و ترویجی قرآن و حدیث با استفاده از ابزارهای مختلف هنری در جهت اهداف مرکز و تأمین نیاز شبکه تداوم ارتباط؛

 

7. تهیه پیشنویس آییننامهها، بودجه سالانه، برنامهها (کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت)، نمونه فرمها و...؛

 

8. بررسی و تحلیل فرصتها، تهدیدها، کاستیها و توانمندیهای مربوط به اداره و مرکز و استانداردسازي برنامهها، بودجهها و قوانین مرکز جهت افزایش بهرهبری؛

 

9. نظارت بر برنامهها و تحلیل و پردازش آن‌ها به منظور پایش و ویرایش برنامهای و سازمانی؛

 

10. تهیه و ارائه راهکارهای جدید اجرایی و مفید جهت فعالیتهای ترویجی؛

 

11. بررسی نقاط قوّت و ضعف طرحهای در حال اجرا و استفاده از مشاوران و کارشناسان؛

 

12. برنامه­‌ریزی جهت برپایی: محافل، نشست­‌ها، مسابقات و همایش‌­های قرآنی و حدیثی؛

 

13. برنامه­‌ریزی جهت برپایی نمایشگاه‌­های قرآنی و حدیثی؛

 

14. برنامه­‌ریزی جهت بهره­‌برداری از حضور مبلغان قرآنی (اساتید: تفسیر، حدیث، حفظ و قرائت، علوم قرآن و حدیث) در ایام تبلیغی جهت حضور در مدارس علمیه و مراکز حوزوی؛

 

15. برنامه­‌ریزی جهت انجام مطالعات کاربردی و توسعهای در امور تبلیغ قرآن و اهل بیت علیهم السلام؛

 

16. انجام مطالعات، نیازسنجی و تعیین اولویتهای تبلیغ تخصصی قرآن و عترت در سطح کشور؛

 

17. استفاده از توانمندی‌های قرآنی طلاب به منظور رفع مهجوریت قرآن و حدیث در جامعه؛

 

18. بهره­‌برداری از ظرفیت بخش­‌های متولی تبلیغ حوزه جهت ترویج فرهنگ قرآن و عترت علیهم السلام؛

 

19. ارائه راهکارهای کاملاً علمی و کاربردی جهت تقویت و سرعت‌بخشی به برنامه­‌های مرکز و ارتقای کیفی و کمّی در حوزه فعالیت­‌های اداره متبوع؛

 

20. تشکیل گروهها و در نهایت شبکههای تبلیغی و ایجاد انگیزه با استفاده از رقابتی کردن کارها؛

 

21. .استانداردسازي فعاليتها و برنامهریزی به منظور ارتقاي كيفي و كمّي برنامهها و بهرهبرداری بهينه از منابع و امكانات؛

 

22. بهره­‌برداری از ظرفیت دفاتر استانی جهت انجام پروژه­‌های ملی مرکز؛

 

23. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه و پیشنهاد آن به مدیر مرکز؛

 

24. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد به صورت دورهای و ادواری به مدیر مرکز؛

 

25. انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر مرکز.