دانستني‌هاي ديني

 

 

* سوره‌ی حمد دارای ده نام المثانی، فاتحة الکتاب، البیع، ام الکتاب، الحمد، الصلاه، الوافیه، الاساس، الکافیه، الشفاء می‌باشد.

* نام ملائک مقرب خداوند جبرئیل، اسرافیل، عزرائیل، میکائیل می‌باشد.

* نام ماه‌های حرام محرم، رجب، ذیقعده، ذیحجه می‌باشد.

*  نام دو ملک مأمور ثبت اعمال عتید و رقیب می‌باشد.

*  أخ القرآن کتاب نهج البلاغه می‌باشد.

* اخت القرآن کتاب صحیفه سجادیه می‌باشد.

* اولین کسی که شعر را به زبان عربی سرود حضرت آدم (ع) بود.

* اولین کسی که بر روی زمین شخم کاری کرد حضرت آدم (ع) بود.

* اولین کسی که خانه کعبه را بنا نمود  حضرت آدم (ع) بود.

* اولین واعظ علم حساب حضرت ادریس(ع) بود.

* اولین کسی که خیاطی کرد حضرت ادریس (ع) بود.

* اولین طفلی که شش ماهه به دنیا آمد و زنده ماند حضرت یحیی (ع) بود.

* اولین کسی که قبا پوشید حضرت سلیمان (ع) بود.

* اولین کسی که به منبر رفت و خطبه خواند حضرت ابراهیم (ع) بود.

* اولین کسی که درهم چهار گوش ساخت حضرت آدم (ع) بود.

* اولین کسی که در راه خدا جهاد کرد حضرت ابراهیم (ع) بود.

* اولین کسی که خط نوشت حضرت ادریس (ع ) بود.

* اولین کسی که سگ را به نگهبانی وا داشت حضرت نوح (ع) بود.

* اولین کسی که کشتی ساخت و به آب روانه کرد حضرت نوح (ع) بود.

* اولین کسی که پیمانه و ترازو ساخت حضرت شعیب (ع) بود.

* اولین کسی که زره ساخت حضرت داوود (ع) بود.

* اولین کسی که شکر تهیه کرد حضرت سلیمان (ع) بود.

* اولین کسی که روزه گرفت حضرت آدم (ع) بود که در هر ماه سه روز روزه می گرفت.

* اولین کسی که (لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم) گفت حضرت محمد(ص) بود.

* اولین کسی که ساعت های دوازده گانه را وضع کرد، حضرت نوح (ع) بود.