پیامک حدیثی
.
.
.
.
.

1- امیرالمومنین علی(ع): حسود، همیشه غمگین است. (بحارالانوار, ج73, ص256)

2- امیرالمومنین علی(ع): عاقل‌ترین شما کسی است که از خدا فرمانبردارتر باشد. (میزان الحکمه/13170)

3- امیرالمومنین علی(ع): هرچه بکاری درو خواهی کرد(نتیجه کارهای خوب و بدت به خود باز خواهد گشت) (تصنیف غررالحکم/2679)

4- امیرالمومنین علی(ع):  توبه درست و واقع, گناه را نابود می‌کند. (میزان الحکمه/2117)

5- امیرالمومنین علی(ع):  هرکس دوستت داشته باشد, تو را از کارهای بد باز می‌دارد. (میزان الحکمه/3071)

6- امیرالمومنین علی(ع):  قبل از هر کاری فکر کن. (میزان الحکمه/3702)

7- امیرالمومنین علی(ع):  (بادیگران) به نرمی سخن بگو تا دوستت بدارند. (نثر اللئالی, ص 98)

8- امیرالمومنین علی(ع):  به آن کس که به تو بدی کرده نیز خوبی کن. (الحکم من کلام الامام امیرالمومنین علی (ع)/486)

9- امیرالمومنین علی(ع): خوش اخلاقی باعث فراوانی روزی می‌شود. (تصنیف غررالحکم/5381)

10- امیرالمومنین علی(ع):  عجله باعث خطا و اشتباه می‌شود. (میزان الحکمه/11622)[1]1-  برگرفته از کتاب مدرسه امام علی(ع)- انتشارات نشر جمال