آرشیو نواها
  مقام معظم رهبري مدظله - انس با قرآن

   

امام ره و مقام معظم رهبري مدظله - وحدت

   

حاج محمود كريمي- مناجات امام زمان(عج)

   

 ابتهال استاد طه الفشني

   

تلاوت متولي عبدالعال

   

تلاوت شعبان عبدالعزيز صياد

   

 تلاوت عبدالباسط محمد عبدالصمد

   

 تلاوت راغب مصطفی غلوش

   

تلاوت عبدالفتاح شعشاعی

   

تلاوت محمد عمران

   

تلاوت عبدالباسط محمد عبدالصمد

   

تلاوت شعبان عبدالعزیز صیاد

   

تلاوت حمدی زامل

   

تلاوت سید سعید

   

تلاوت محمد صدیق منشاوی

                                                          

تلاوت عبدالوارث عبدالعزیز الامام

   

          تلاوت عبدالباسط محمد عبدالصمد

   

          کلام رهبری در مورد توجه به معنای قرآن

   

         کلام رهبری در مورد شوق به قرآن

   

         کلام رهبری در مورد حفظ و تدبر

   

  کلام رهبری در مورد چگونگی قرائت

   

کلام رهبری در مورد حفظ قرآن

   

کلام رهبری در مورد آثار دوری از قرآن

   

کلام آیت الله سبحانی در مورد حفظ قرآن

   

کلام رهبری در مورد جلسات قرآنی

   

 آیت الله جوادی آملی

   

کلام رهبری در مورد تدبر در قرآن    
.
    

تلاوت استاد ابوالقاسمی